เตรียมจด ก่อนลากกระเป๋าเข้าอยู่ ค่าใช้จ่าย เช่าคอนโด

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทำให้หลายท่านหันมาให้ความสนใจกับการเช่าที่อยู่อาศัยอย่างคอนโดมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ในด้านสภาพคล่องทางการเงินและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี โดยในการเช่าคอนโดนั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในหลายส่วนตั้งแต่การทำสัญญาแรกเข้า ระหว่างที่อาศัยอยู่จนถึงตอนที่ออกจากคอนโด หากเพื่อน ๆ กำลังสนใจในการเช่าคอนโดแต่ยังไม่แน่ใจว่าเช่าคอนโดต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง บทความนี้ เราจะช่วยตอบข้อสงสัยถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่า ค่าใช้จ่าย เช่าคอนโด ที่ต้องเตรียมพร้อมมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ค่าใช้จ่าย เช่าคอนโด ก่อนเข้า

ค่าใช้จ่าย เช่าคอนโด

เมื่อต้องคำนวณว่า ค่าใช้จ่าย เช่าคอนโด มีค่าอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายก่อนเช่าคอนโดนี้เป็นส่วนแรกที่เราต้องคำนึงถึง การเช่าคอนโดโดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอาศัยมักเป็นเงื่อนไขที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถตกลงกันเองได้ โดยจะเป็นจำนวนเงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าเช่าในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ค่าเช่าล่วงหน้า / ค่ามัดจำ (เงินจอง)

ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงินส่วนแรกที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า ซึ่งสามารถตกลงกับผู้ให้เช่าได้ในการเช่าคอนโดจ่ายล่วงหน้ากี่เดือน โดยปกติจะจ่ายล่วงหน้า 1 เดือนในสัญญาเช่าคอนโดที่มีระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป โดยเราสามารถต่อรองค่าเช่าล่วงหน้ากับผู้ให้เช่าตามสัดส่วนระยะเวลาในการทำสัญญาได้ เมื่อมีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะถูกนับว่าเป็นค่าเช่าในเดือนแรกของเรานั่นเองค่ะ

ค่าประกันความเสียหาย

เงินส่วนนี้เป็นเงินประกันความเสียที่อาจเกิดขึ้นภายในห้องระหว่างการเช่าของเรา โดยปกติค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะอยู่ที่ 2 เดือน เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วในกรณีที่ห้องไม่ได้รับความเสียหาย ผู้ให้เช่าจะคืนเงินส่วนนี้ทั้งหมดให้กับเรา แต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนต่าง ๆ ภายในห้องตามที่ระบุในสัญญา เงินส่วนนี้จะถูกหักเงินส่วนที่ประกันไว้เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนนั้น ๆ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 4 เรื่องต้องเช็คในสัญญาเช่าคอนโด ที่นี่

ค่าใช้จ่ายระหว่างเช่าคอนโด

ส่วนต่อมาที่ต้องคำนวณว่าการเช่าคอนโดต้องจ่ายค่าอะไรบ้างนอกเหนือจากค่าเช่าล่วงหน้าและค่าประกันความเสีบหาย ก็คือค่าใช้จ่ายระหว่างการเช่าอยู่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงค่าเช่ารายเดือน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้พี่ไว้ใจแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ค่าเช่ารายเดือน

ค่าเช่ารายเดือนเป็นค่าเช่าห้องที่เราต้องชำระทุกเดือนเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุในสัญญา โดยปกติจะชำระได้ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากชำระช้าเกินกว่ากำหนดอาจถูกปรับจากผู้ให้เช่าตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญากัน

ค่าน้ำ-ค่าไฟ

ค่าน้ำ – ค่าไฟ เป็นค่าใช้จ่ายที่เราชำระแยกจากค่าเช่ารายเดือน โดยค่าไฟจะคิดในอัตราที่การไฟฟ้ากำหนด ส่วนค่าน้ำจ่ายในอัตราเดียวกับที่นิติบุคคลคอนโดกำหนดไว้

ค่าอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับชาวคอนโดที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานบนโลกออนไลน์ โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักจะติดตั้งอินเตอร์ไว้ภายในห้องอยู่แล้วและเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้รวมในค่าเช่ารายเดือน แต่ถ้าหากผู้เช่าจำเป็นต้องติตตั้งอินเตอร์เน็ตเอง ขอแนะนำให้ไปแจ้งนิติบุคคลและทางนิติบุคคลจะเป็นผู้จัดหาและดำเนินการให้เราได้

ค่าที่จอดรถ

ในกรณีที่มีรถส่วนตัวทำให้ผู้เช่าจำเป็นต้องมีที่จอดรถ โดยปกติจะให้สิทธิ์อยู่ที่ 1 คันต่อยูนิตซึ่งผู้เช่ามักจะรวมค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาในค่าเช่ารายเดือนอยู่แล้ว แต่ในบางคอนโดเราจะต้องจ่ายค่าที่จอดรถเป็นรายเดือนแยกจากค่าเช่า โดยต้องแจ้งกับนิติบุคคลเพื่อขอเช่าที่จอดรถ ซึ่งคอนโดแต่ละโครงการเงื่อนการใช้สิทธิ์ที่จอดรถต่าง ๆ ตามที่ทางคอนโดระบุไว้

ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้เพิ่มเติม

ในห้องคอนโดบางโครงการหรือผู้ให้เช่าบางท่าน อาจไม่ได้จัดหาให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เป็นต้น หรือเป็นการให้เช่าห้องเปล่านั่นเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับผู้เช่า หากผู้เช่าไม่สะดวกนำเครื่องใช้ต่าง ๆ มาเอง ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้เพิ่มเติม โดยปกติจะสามารถชำระเป็นรายเดือนพร้อมกับค่าเช่าห้องของเราได้เลย

ค่าส่วนกลาง

สำหรับค่าส่วนกลาง หรือค่าใช้พื้นที่ส่วนรวมในการทำกิจกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวน ทางเดินภายในคอนโด รวมถึงค่าให้บริการจากเจ้าหน้าที่ภายในโครงการซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะชำระเป็นรายเดือน แต่หากในสัญญาไม่ได้ระบุว่าค่าส่วนกลางถูกเฉลี่ยรายปีมารวมอยู่ในค่าเช่ารายเดือนอยู่แล้ว หรือมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่าก็จำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับนิติบุคคลในทุก ๆ ปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงพื้นที่ส่วนรวมต่อไป

ค่าปรับหรืออื่น ๆ ตามตกลง

ค่าปรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเราผิดข้อสัญญาที่ระบุไว้ เช่น ชำระค่าเช่ารายเดือนล่าช้า ซึ่งต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าหรือชำระค่าส่วนกลางล่าช้าซึ่งต้องเสียค่าปรับให้กับนิติบุคคลคอนโด เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายก่อนออกคอนโด

และส่วนสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายก่อนออกจากคอนโด เป็นค่าใช้จ่ายที่หลายท่านมองข้ามเมื่อต้องคำนวณว่าเช่าคอนโดต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งพี่ไว้ใจแบ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ค่าทำความสะอาด

เมื่อเราจะย้ายออกจากห้อง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำความสะอาดห้องให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนตอนแรกเข้าและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจรับห้องคืนจากผู้ให้เช่า ในส่วนนี้ผู้เช่าสามารถจ้างแม่บ้านภายนอกหรือแม่บ้านในคอนโดก็ได้ ในบางกรณีผู้เช่าก็สามารถชำระค่าทำความสะอาดกับผู้ให้เช่าไปพร้อมกับการตรวจเช็คห้องครั้งสุดท้ายเลยก็ได้

ค่าอื่น ๆ ตามที่ตกลง

เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้เช่าทำข้อตกลงกับผู้ให้เช่าไว้แล้วว่าจะชำระเมื่อออกจากคอนโด เช่น ค่าล้างแอร์ ค่าทำความสะอาด ( ในกรณีที่ตกลงกันไว้ว่าต้องได้รับการทำความสะอาดจากผู้ให้เช่าเท่านั้น ) ค่ากำจัดสัตว์รบกวน เป็นต้น ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามข้อตกลง

หากเพื่อน ๆ ท่านใดที่สนใจในการเช่าคอนโด เราแนะนำว่าควรศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายว่าการเช่าคอนโดต้องจ่ายค่าอะไรบ้างรวมถึงพูดคุยกับผู้ให้เช่าให้ดีถึงข้อตกลงต่าง ๆ ว่าในการเช่าคอนโดมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องชำระระหว่างเข้าอยู่และเมื่อส่งมอบห้องคืนบ้าง เพื่อให้เราเช่าคอนโดได้อย่างสบายใจหายห่วง ไม่เกิดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินกวนใจให้ปวดหัวตามมา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 7 เทคนิค ปล่อยเช่าคอนโด อย่างไรให้ปล่อยได้ไวที่สุด ที่นี่