ดัชนีหุ้นไทย หรือ SET Index คืออะไร บอกอะไรได้บ้าง ?

เชื่อว่าหลายคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทย น่าจะเคยเห็นหรือได้ยินคำว่าพูดขึ้นหรือลงกี่จุด นั่นคือ ดัชนีหุ้นไทย หรือ Set Index ผ่านหูผ่านตามาบ้าง แต่ถ้าหากเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือคนที่ไม่ได้ลงทุนเป็นอาชีพก็อาจจะยังไม่เข้าใจถึงดัชนีหุ้นไทยเท่าไหร่นัก บทความนี้แล้วจะมาไขข้อข้องใจกันว่า Set Index คืออะไรมีที่มาจากไหน และช่วยให้เราคาดการณ์การลงทุนได้ยังไงบ้าง

ดัชนีหุ้นไทย
ดัชนีหุ้น

ทำความรู้จักกับ ดัชนีหุ้นไทย

ดัชนีหุ้น คือ เครื่องมือสะท้อนความเคลื่อนไหวหรือแนวโน้มของหุ้น ออกมาในรูปของราคาขึ้น – ลง ซึ่งได้มาจากการคำนวณทางสถิติ ซึ่ง ดัชนีหุ้นไทย ก็เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้น ที่แสดงราคาของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่เราเรียกว่า SET

วิธีคำนวณทางสถิติของ SET Index

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์คำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted) ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดในวันปัจจุบันของหลักทรัพย์ (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ (Base Market Value) ซึ่งในวันฐาน ก็คือวันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งเป็นวันเปิดซื้อขายวันแรก โดยถือว่าดัชนีวันฐานเท่ากับ 100 จุด

ตัวอย่าง SET Index ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 เท่ากับ 300.30 จุด แสดงว่ามูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น +200.30 จุด หรือ +200.30% เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ ณ วันฐาน

โดยมีสูตร SET Index = (มูลค่าตลาดรวม ณ วัน ปัจจุบัน / มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน) x ค่าฐานของดัชนี

Traders

ประเภทของ ดัชนีหุ้นไทย ที่ควรรู้

  1. SET50 จะเป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมูลค่าตลาดและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงสูงสุด 50 ตัวแรก
  2. SET100 จะเป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมูลค่าตลาดและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงสูงสุด 100 ตัวแรก
  3. SETHD (High Dividend) เป็นดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูง จ่ายต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) ไม่เกินร้อยละ 85
  4. SET TRI (Total Return Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนหุ้น ซึ่งจะรวมผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น (Capital Gain) จากสิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights) และเงินปันผล (Dividends) แตกต่างจากดัชนี SET ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาเท่านั้น
  5. SET THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ESG หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจแบบ Sustainable

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท SET Index ที่นี่

SET Index ช่วยในการลงทุนอย่างไร

  • นักลงทุนสามารถนำดัชนีต่าง ๆ มาใช้ในการสังเกตแนวโน้มของตลาด และคาดการณ์การลงทุน
  • นักลงทุนสามารถนำไปเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจลงทุน
  • นักลงทุนสามารถใช้ประเมินคุณภาพการลงทุนของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหน สร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับตลาด

ไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนมือเก่าและมือใหม่ การทำความเข้าใจในดัชนีหุ้นไทยประเภทต่าง ๆ จะช่วยให้การลงทุน และการตัดสินใจของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีคัดหุ้น ที่นี่