หุ้นกู้ คืออะไร การลงทุนที่ใช่ของคนรักความเสี่ยงต่ำ

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าและบริการทั้งหลายก็ปรับตัวสูงขึ้น การเก็บออมเงินหรือทำงานได้เงินเดือนเพียงทางเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีที่จะช่วยให้เรามีชีวิตรอดได้ในยุคนี้ การลงทุน จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยชดเชยความเสียหายจากเงินเฟ้อให้เราได้ดีที่สุด รวมทั้งอาจจะสร้างผลต่อแทนเพื่อต่อยอดในอนาคตให้เราได้อีกด้วย ในใครที่ชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ หุ้นกู้ หนึ่งในการลงทุนที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากรับความเสี่ยงสูงหันมาให้ความสนใจ ซึ่ง หุ้นกู้ คืออะไร มีความน่าสนใจยังไง เราจะพาไปหาคำตอบกัน

หุ้นกู้ คืออะไร
หุ้นกู้ คืออะไร

ทำความรู้จัก หุ้นกู้

หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้รูปแบบหนึ่ง โดยเป็นเอกสารแสดงสิทธิเกี่ยวกับหนี้ ลักษณะเหมือนคนมาขอกู้เงินเรา เราจึงทำเอกสารสัญญาเงินกู้ไว้ ซึ่งในนั้นจะระบุว่า จะมีการจ่ายดอกเบี้ยยังไง และจะคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดสัญญาเมื่อไร เป็นกำหนดเวลาที่ชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนที่ 2 – 5 % ขึ้นอยู่กับประเภทตราสารหนี้ ซึ่งประเภทของตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง และหุ้นกู้

หุ้นกู้ กับพันธบัตรรัฐบาลต่างกันยังไง

ง่าย ๆ เลย ความต่างของหุ้นกู้ กับพันธบัตรรัฐบาล คือประเภทขอ ผู้ออกตราสารหนี้ ถ้ารัฐบาลเป็นคนกู้เงินเราและให้ตราสารหนี้กับเราไว้ เราจะเรียกตราสารหนี้ อันนั้นว่า “พันธบัตรรัฐบาล” แต่ถ้าเป็นเอกชนมาขอกู้เงินเรา เราเรียกตราสารหนี้อันไหนว่า “หุ้นกู้” นั่นเอง

หุ้นกู้ คืออะไร
หุ้นกู้ คืออะไร

ประเภทของหุ้นกู้

หลังจากรู้แล้วว่าหุ้นกู้คืออะไร ต่อมาจะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ ว่ามีอะไรบ้าง แบบไหนที่เหมาะกับเรา ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทที่สำคัญดังนี้

 1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
  เป็นหุ้นกู้ที่ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ หากผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น
 2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
  เป็นหุ้นกู้ที่ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสาร หากผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
 3. หุ้นกู้แปลงสภาพ
  เป็นหุ้นกู้ที่นักลงทุนสามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกได้ตามราคาที่กำหนด
 4. หุ้นกู้ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสารหนี้ นำสินทรัพย์มาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ และผู้ถือจะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่วางค้ำประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ
 5. หุ้นกู้ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดๆ วางไว้ ซึ่งหากผู้ออกตราสารล้มละลายต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือ

ทำไมหุ้นกู้ เป็นตัวเลือกที่น่าลงทุน

 • เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ดอกเบี้ยที่ได้สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป
 • มีความเสี่ยงน้อย ในทั้งหุ้นกู้ทั่วไปหรือยิ่งพันธบัตรซึ่งมีผู้ออกเป็นรัฐบาล ยิ่งมีโอกาสเสียเงินต้นต่ำมาก
 • ให้ผลตอบแทนแน่นอน สม่ำเสมอ เป็นงวด ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในตราสารหนี้
 • ถ้าถือครบอายุกำหนดไถ่ถอน จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคืนด้วย

ความเสี่ยงของการลงทุน หุ้นกู้

 • มีโอกาสที่ผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเอกชน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ได้
 • ดอกเบี้ยหุ้นกู้อาจมีความผันผวน ถ้าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ก็จะส่งผลต่อราคาของหุ้นกู้ในทิศทางตรงกันข้ามด้วย
 • อาจขาดสภาพคล่อง เพราะส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของหุ้นกู้ ทำให้ไม่สามารถซื้อหรือขายสัญญาหุ้นกู้ได้ในเวลาและราคาที่ต้องการได้

การลงทุนหุ้นกู้ เหมาะกับใคร

 • คนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก ต้องการรักษาเงินต้น
 • คนที่ไม่ได้คาดหวังดอกเบี้ยที่มกามาย แต่ได้ดอกเบี้ยที่คงที่ สม่ำเสมอ

และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของหุ้นกู้ สำหรับใครที่ลองอ่านแล้วเห็นว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจ ก็ลองหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้อีกสักเล็กน้อย เพราะจะมีบางข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็น อันดับความน่าเชื่อถือ อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว งวดการจ่ายดอกเบี้ย ไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างแน่นอน หากมีข้อมูลที่แน่นแล้วอยากเริ่มต้นลงทุนก็สามารถทำได้ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะกับเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตราสารหนี้ ที่นี่