เริ่มต้น ลงทุน กองทุน กับ 5 สิ่งที่มือใหม่ต้องรู้ ก่อนลงทุน

เริ่มต้น ลงทุน กองทุน เป็นหนึ่งในวิธีการใ้ห้เงินทำงานยอดฮิตของเหล่านักลงทุนมือใหม่ ด้วยเป็นการลงทุนที่สะดวกสบาย เลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ง่ายต่อการลงทุนให้สำเร็จในเบื้องต้นจากการบริหารจัดการการลงทุนของผู้เชี่ยวชาญ

แต่เชื่อว่าหลายคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกองทุนรวมที่มากพอ ทำให้ไม่กล้าเริ่มต้นลงทุนสักที การลงทุนในกองทุนรวมก็เหมือนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเริ่มต้นซื้อ กองทุนอย่างเป็นขั้นตอน ลองอ่านบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางและช่วยเสริมความมั่นใจที่จะเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมให้กับตัวเอง กับ 5 สิ่งที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่ ซื้อกองทุน

ทำความรู้จักกองทุนรวม

เริ่มต้น ลงทุน กองทุน คืออะไร
กองทุนรวม คืออะไร

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การรวบรวมเงินจากผู้ลงทุน โดยมี ผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน นำเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคาดหวังที่เติบโตขึ้น ในรูปแบบของเงินปันผล หรือ กำไร ให้กับผู้ลงทุนนั่นเอง

5 สิ่งที่มือใหม่ต้องรู้ ก่อนลงทุนในกองทุนรวม

5 สิ่งต้องรู้ก่อน เริ่มต้น ลงทุน กองทุน
5 ข้อควรรู้ ลงทุนกองทุนรวม

สำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้ว ก่อนจะตัดสินใจซื้อลงทุนหรือซื้อกองทุนซักกอง จำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจตนเองและกองทุนรวมเบื้องต้นให้ดีก่อน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้ได้มากที่สุด ลองนำ 5 สิ่งควรรู้ ดังต่อไปนี้ไปคิดให้ดีก่อนเริ่มต้นได้เลย

1. ทำความรู้จักตัวเองก่อน เริ่มต้น ลงทุน กองทุน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นลงทุนก็คือการประเมินความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ซึ่งสามารถทำได้จากการทำแบบประเมินความเสี่ยงหรือตอบคำถามประเมินความเสี่ยงจาก บริษัทหลักทรัพย์ที่เราจะลงทุนด้วย ก็ได้ เพราะแต่ละคนสามารถรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันไป

รวมถึงทำความเข้าใจว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหน และต้องการผลตอบแทนเท่าไร ในระยะเวลาเท่าไร และเป้าหมายการลงทุนของเราในครั้งนี้คืออะไร เช่น ลงทุนซื้อบ้าน ลงทุนซื้อรถหรือลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

ในช่วงเริ่มต้นแนะนำให้ลงทุนแต่น้อยก่อน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจจึงค่อยทยอยลงทุนให้มากขึ้นในลำดับต่อไปก็ยังไม่สาย

2. เลือกกองทุนที่ใช่ ในสไตล์เรา

หลังมีเป้าหมายชัดเจน ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ การคัดเลือกหากองทุนที่ตอบโจทย์ สำหรับมือใหม่หากยังคิดไม่ออกว่าจะไปคัดเลือกกองทุนจากไหน สามารถเข้าไปทดลอง คัดกรองกองทุนรวมได้ที่ www.aimc.or.th หรือ www.morningstarthailand.com

ซึ่งทั้ง 2 เว็บไซต์ ช่วยอำนวยความสะดวกนักลงทุนมือใหม่ได้ดีมาก โดยเราสามารถกำหนด เงื่อนไขการคัดเลือกกองทุนได้ตามความสนใจ เช่น ชื่อ บลจ. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การจ่ายเงินปันผล ระดับความเสี่ยงหรือจำนวนเงินลงทุน ได้ตามต้องการ

3. ทำความเข้าใจนโยบายการลงทุนให้ดี

เมื่อเราได้กองทุนรวมที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของกองทุนรวมนั้น ๆ โดยละเอียด จาก Fund Fact Sheet เพราะเป็นเหมือนคัมภีร์ ที่บอกรายละเอียดทุกอย่างของกองทุนรวมที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ผลการดำเนินงานในอดีต สินทรัพย์ที่จะนำไปลงทุน สัดส่วนการลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เราต้องจ่าย

ในเรื่องของความเสี่ยงกองทุน เราสามารถดูเบื้อง้ตได้จากค่า SD หรือ ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว ยิ่งมีค่ายิ่งน้อยจะยิ่งผันผวนต่ำ มั่นคงสูงขึ้น รวมถึงค่าความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น กองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นประเภทไหน การลงทุนกระจุกตัวมากน้อยแค่ไหน ค่าเหล่านี้ก็จะช่วยสะท้อนภาพรวมการทำงานเบื้องต้นของบลจ. ที่เราสนใจได้

4. วิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มั่นใจ

หลังอ่าน Fund Fact Sheet ก็เกือบจะถึงปลายทางแล้ว แต่อยากให้ทุกคนสละเวลาอีกนิด ในการลองวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการลงทุนของเราร่วมด้วย เช่น จังหวะการเข้าลงทุน สภาพเศรษฐกิจหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ หรือบริการที่เสนอให้นักลงทุนที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้นั่นเอง

5. เริ่มต้น ลงทุน กองทุนและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุนในกองทุนรวม มีข้อดีที่มีผู้จัดการกองทุน ที่คอยปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ให้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรปล่อยพอร์ตการลงทุนของเราทิ้งไว้ แต่ต้องติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนที่ลงทุนอยู่ยังให้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่ หากสภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้ อย่างปรับเปลี่ยนการลงทุนไปลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจมากกว่า

สิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม เราจำเป็นต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อน หลายคนเลือกที่จะเอาแบบอย่าง จากการลงทุนของคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว หรืออาจจะลงทุนตามที่คนอื่นบอกว่า กองทุนนั้น กองทุนนี้ดี ให้ผลตอบแทนสูง ในขณะเดียวกันอาจจะหลงลืมเรื่องของความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ ถ้าหากในปีนั้นกองทุนให้ผลตอบแทนคาดหวังที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด ก็จะทำให้เราเจ็บตัวหนักจนหลายคนอาจจะล้มเลิกที่จะคิดลงทุนไปเลย

เพราะฉะนั้น ตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องการลงทุนเพื่ออะไร รับความเสี่ยงได้แค่ไหน เราจึงมาเลือกกองทุนที่มีแนวโน้มจะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของเราให้มากที่สุด ที่สำคัญอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราลดความเสี่ยงในการเลือกลงทุนในครั้งต่อ ๆ ไปได้ดียิ่งขึ้น

ดูวิดีโอ ซื้อกองทุนรวม เพิ่มเติมได้ ที่นี่