DCAคืออะไร ทางเลือกลงทุนระยะยาว ไม่ต้องมีเงินก้อนก็ลงทุนได้

ลงทุนที่มากจนเกินไป สำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยากทำความเข้าใจในการลงทุน DCA คืออะไร มีข้อดียังไงและเหมาะกับใครให้มากขึ้น วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน